Мансууруулах бодисын донтолт

Яагаад мансууруулах бодисын донтолтоос ангижрах хэцүү вэ? Шалтгаан нь… “ДАСАЛ” юм. НҮБ-аас гаргадаг “Дэлхийн Мансууруулах Бодисын Тайлан 2021″-ийн мэдээгээр жилд дунджаар хагас сая хүн мансууруулах бодисоос болж нас барж байгаа бөгөөд тэдгээрт донтогчдын дийлэнх нь ноцтой хүнд өвчтэй тэр дундаа ХДХВ, элэгний С вирусын халдвартай амьдарч байна. Мөн ойрын жилүүдэд ихээр тархаад байгаа шинэ төрлийн…

Read More

ХУВЬ ХҮНИЙ БАРААНЫ ГААЛИЙН МЭДҮҮЛЭГ

Гаалийн байгууллагаас программын шинэчлэл хийж 2022 оны 08-р сараас эхлэн Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газраар үйлчлүүлж байгаа хувь хүн бараагаа GAALI.MN цахим хаягаар өөрөө мэдүүлэх боломжтой болсон. Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газраас тус ажлыг үйлчлүүлэгчдэд таниулан сурталчлах, заавар, зөвлөгөө өгөх чиглэлээр гаалийн улсын байцаагч нарыг гаалийн хяналтын бүсүүдэд томилон ажиллуулж байна.

Read More

ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ

ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ Д/д Үйлчилгээний хураамж болон төлбөрийн төрөл Хураамж болон төлбөрийн хэмжээ 1 Гаалийн тухай хуулийн 79.4.1, 79.4.2-т зааснаас бусад төрлийн горим сонгон гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд: -үндсэн мэдүүлэг бүрт -нэмэлт мэдүүлэг бүрт 7000.00 төгрөг 1200.00 төгрөг 2 Нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн, газрын тос, газрын тосны салбарт бүтээгдэхүүн хуваах зарчмаар Засгийн газартай байгуулсан гэрээний…

Read More

Шуудангаар дараах нэр төрлийн барааг илгээхийг хориглоно

Шуудангаар дараах зvйл илгээхийг хориглоно. Галт зэвсэг, байлдааны галт хэрэгсэл, тэсэрч дэлбэрэх болон цацраг идэвхт бодис, түргэн шатамхай бодис, орчиндоо аюул учруулж болох бусад хэрэгсэл; Хортон ургамал, амьтан; Хар тамхи, мансууруулах буюу хордуулах бодис; Хуульд өөрөөр заагаагүй бол Монгол Улсын болон гадаад улсын мөнгөн тэмдэгт; Түргэн муудах хүнсний бүтээгдэхүүн; Садар самууныг сурталчилсан хэвлэл, ном зохиол,…

Read More

ИЛГЭЭМЖИД ХИЙХ ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ

ШУУДАН ИЛГЭЭМЖ: “Улс хоорондын шуудангийн илгээмж” гэдэгт Шуудангийн тухай хуульд тодорхойлсон захидал, боодол, илгээлтийн хэлбэртэй биет зүйлийг ойлгоно. Олон улсын шуудан илгээмжид гаалийн бүрдүүлэлт хийх хэлбэр, дарааллыг олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээ болон үндэсний хууль тогтоомжийн үндсэн дээр тогтоосон байдаг. Улс хоорондын шуудан илгээмжээр захидал, боодол, илгээлтийн хэлбэртэй биет зүйлийг илгээнэ. Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх…

Read More

ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ

ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ гэж гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааг гаалийн байгууллагад мэдүүлсэн үеэс гаалийн бичиг баримтыг, шаардлагатай тохиолдолд барааг шалгах, ногдуулсан татварыг төлсний дараа барааг олгох, эсхүл гаалийн хилээр гаргахыг зөвшөөрөх хүртэлх цогц үйл ажиллагаа юм. Гаалийн бүрдүүлэлт нь Гаалийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, Гаалийн удирдах төв байгууллагын эрхийн актаар тогтоосон гаалийн байгууллагаас явуулах үйл…

Read More

Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газар хар тамхи, мансууруулах болон сэтгэцэт нөлөөт бодисын илрүүлэлтээр тэргүүлж байна

2019 оны Гааль сэтгүүлд тавигдсан мэдээлэл болно. Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газар нь гаалийн улсын байцаагчдын рентген аппаратын тусламжтайгаар хар тамхи, мансууруулах болон сэтгэцэт нөлөөт бодисын хууль бус зөрчлийг илрүүлэх мэдлэг, практик ур чадварыг дээшлүүлэхэд голлон анхаарч ажиллаж байна. 2018 оны жилийн эцэс, 2019 он эхний улирлын байдлаар тус гаалийн газар нь хар тамхи,…

Read More