ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ

ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ Д/д Үйлчилгээний хураамж болон төлбөрийн төрөл Хураамж болон төлбөрийн хэмжээ 1 Гаалийн тухай хуулийн 79.4.1, 79.4.2-т зааснаас бусад төрлийн горим сонгон гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд: -үндсэн мэдүүлэг бүрт -нэмэлт мэдүүлэг бүрт 7000.00 төгрөг 1200.00 төгрөг 2 Нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн, газрын тос, газрын тосны салбарт бүтээгдэхүүн хуваах зарчмаар Засгийн газартай байгуулсан гэрээний…

Read More

Гаалийн харилцаанд оролцогч нарт зориулав

Гаалийн зөрчил гэж юу вэ?Гаалийн хуулийг зөрчсөн эсхүл зөрчихийг завдсан аливаа үйлдэл, эс үйлдэл /ДГБ-аас гаргасан нэр томъёоны тайлбар/ Бараа, тээврийн хэрэгсэл гэж юу вэ?Гаалийн зөрчлийн бүрэлдэхүүнд бараа, тээврийн хэрэгслийн ойлголт их хамаарна. Тиймээс бид бараа тээврийн хэрэгсэл гэж яг юуг ойлгох талаар дэлгэрэнгүй ойлголттой болох хэрэгтэй юм. Дараах байдлаар ойлгож хэрэглэнэ. “Бараа” гэж гаалийн хилээр…

Read More