Гаалийн ерөнхий газраас гаалийн цахим үйлчилгээний www.gaali.mn системийн сургалтыг дараах агуулгаар онлайнаар зохион байгуулна

Гаалийн ерөнхий газраас гаалийн цахим үйлчилгээний www.gaali.mn системийн сургалтыг дараах агуулгаар онлайнаар зохион байгуулна. Үүнд:1. Тоон гарын үсгээр нэвтрэх2. Лавлагаа, тодорхойлолт авах3.

Read more

ХУВЬ ХҮНИЙ БАРААНЫ ГААЛИЙН МЭДҮҮЛЭГ

Гаалийн байгууллагаас программын шинэчлэл хийж 2022 оны 08-р сараас эхлэн Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газраар үйлчлүүлж байгаа хувь хүн

Read more

ИМПОРТЫН ХҮНСНИЙ ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛД ТАВИХ ХЯНАЛТЫН ТАЛААР СУРГАЛТ БОЛЛОО

“Импортын хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний эрх зүйн орчин, чанар, аюулгүй байдлын хяналт” сэдэвт сургалтыг Гаалийн ерөнхий газрын харьяа гаалийн газар,

Read more

ХУДАЛДААГ ХӨНГӨВЧЛӨХ ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ 7 ДУГААР ХУРАЛДААН АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Дэлхийн худалдааны байгууллагын Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангах, салбар дундын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах үүрэг бүхий Монгол Улсын Худалдааг

Read more

ХИЛ ДАМНАСАН ЦААСГҮЙ ХУДАЛДААГ ХӨНГӨВЧЛӨХ ТУХАЙ ЗАСГИЙН ГАЗАР ХООРОНДЫН УДИРДАХ БҮЛГИЙН ЭЭЛЖИТ 7 ДУГААР ХУРАЛДААН БОЛЛОО

Хил дамнасан цаасгүй худалдааг хөнгөвчлөх тухай Засгийн газар хоорондын удирдах бүлгийн ээлжит 7 дугаар хуралдаан Бангкок хотноо 2022 оны 4

Read more