Түүхэн замнал

Манай улсад 1970-аад оны эхэн үеэс эхлэн Орос, Унгар, Чех, Болгар зэрэг тухайн үеийн социалист системийн гэж нэрлэгдэж байсан орнуудаас мэргэжилтэн, мэргэжилтэй ажилчид барилгын салбарт болон бусад бүтээн байгуулалтад өргөнөөр оролцох болжээ. Гадаадын мэргэжилтнүүд гол төлөв шуудан харилцаа холбоогоор хайрцаг, сав боодолтой зүйлс, илгээмжийг өөрсдийн эх оронд илгээж байсан ба ихэнхдээ энгийн болон баталгаат захидлын…

Read More