Thursday, February 29, 2024
Бидний тухайТүүхэн замнал

Түүхэн замнал

Манай улсад 1970-аад оны эхэн үеэс Орос, Унгар, Чех, Болгар зэрэг социалист орнуудаас мэргэжилтэн, мэргэжилтэй ажилчид их барилгын салбарт болон бусад бүтээн байгуулалтанд өргөнөөр оролцох болжээ. Гадаадын мэргэжилтэнгүүд гол төлөв шуудан харилцаа холбоогоор үе үе панеран хайрцагтай боодол, илгээмжийг өөрсдийн эх орон руугаа илгээж байсан ба ихэнхдээ энгийн болон баталгаат захидлын үйлчилгээ үзүүлж ирсэн түүхтэй.

            Гадаад харилцаа өргөжин хөгжихийн хэрээр шуудангийн үйл ажиллагаанд гаалийн хяналт шалгалт тавих зайлшгүй шаардлага гарч Олон улсын шуудан илгээмжийн хувьд эхэндээ Улаанбаатар хот дахь гаалийн газраас дуудлагаар байцаагч ирж гаалийн хяналт явуулдаг байсан ба 1-2 байцаагч 7 хоногт 2-3 удаа ирж ажилладаг байв.

            1990-ээд он хүртэл Төв шуудан дээр ирсэн болон хилийн чанадад илгээж буй илгээмжийг байнга шалгадаг, бичиг захидлыг төдийлөн шалгах шаардлагагүй байжээ. Харин 1990-ээд оны дунд, ялангуяа 2000 оноос буухиа, энгийн агаар, газар шуудангийн илгээмжид гаалийн хяналт шалгалтыг иж бүрэн хэмжээгээр тавьж эхэлсэн байна.

XX зууны эхэн үеэс Дэлхийн шуудангийн байгууллага нь улс хоорондын шуудан илгээмжид тавих хяналт шалгалтыг сайжруулж, үйл ажиллагааг хөнгөн шуурхай болгох үзэл баримтлалыг манай улсын шуудангийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж, мөрдөхийг шаардах болсон байна.

Мөн манай улсаас хилийн чанадад хэдэн мянган хүмүүс амьдрал, амьжиргааны мөр хөөж гарсан төдийгүй гадаадын их, дээд сургуульд сурч боловсрол олохоор одогсодын тоо нэмэгдэж, гадны улсаас зорчигчийн тоо өссөн зэргээс олон улсын шуудан илгээмжийн үйлчилгээ урьд хожид байгаагүй хэмжээнд нэмэгдэж, шуудан холбооны харилцаа цоо шинэ шатанд гарсан байна.

Иймд Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2002 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 159 дугаар тушаалаар Олон улсын шуудан илгээмж дэх гаалийн газрыг байгуулж, 10 хүнтэйгээр бүтэц, орон тоог баталсан байдаг. Тэр ондоо ГЕГ-ын даргын 2002 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн 355 дугаар тушаалаар Буянт–Ухаа дахь гаалийн салбарыг бүтцэд багтаан зохион байгуулалтын  бүтэц, орон тоонд өөрчлөлт оруулан нэмэгдүүлсэн байна.

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2002 оны 08 дугаар сарын 29-ний 453 дугаар тушаалаар тус гаалийн газрын анхны гаалийн хяналтын талбайг Буянт-Ухаа дахь Олон улсын нисэх буудлын Олон улсын ачаа тээврийн цогцолборын орон нутгийн хэсэгт 72 м.кв талбайтайгаар байгуулж байжээ.

2012 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрөөс Гаалийн ерөнхий газрын даргын А/27 тушаалаар Олон улсын шуудан илгээмжийн гаалийн хороог одоогийн нэршил буюу Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газар болон өөрчилсөн байна.

Даргаар ажиллаж байсан хүмүүс:

2002-2007 онд Олон улсын шуудан илгээмжийн гаалийн газар Б.Батболд

2007-2008 онд Олон улсын шуудан илгээмжийн гаалийн газар Н.Сарантуяа

2008-2010 онд Олон улсын шуудан илгээмж дэх гаалийн хороо Ц.Цагаанцоож

2010-2011 онд Олон улсын шуудан илгээмж дэх гаалийн хороо Н.Батцэнгэл

2011-2012 онд Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газар Ч.Энхтуяа

2012-2013 онд Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газар Б.Цэрэнбалтав

2013-2019 онд одоог хүртэл Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газар Б.Мягмар

2019 оноос одоог хүртэл Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газар Б.Даваасүрэн

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *