Л.АМАРТҮВШИН: ЗОРЧИГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЭМИЙГ ЭМНЭЛГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН МАГАДАЛГААГ ҮНДЭСЛЭЖ ТОО ХЭМЖЭЭГ НЬ ТОГТООЖ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛДЭГ

Л.АМАРТҮВШИН: ЗОРЧИГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЭМИЙГ ЭМНЭЛГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН МАГАДАЛГААГ ҮНДЭСЛЭЖ ТОО ХЭМЖЭЭГ НЬ ТОГТООЖ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛДЭГ

Яаралтай тусламжийн 7 хүртэл хоногийн эм, удаан хугацаанд нөхөх эмчилгээ шаардах чихрийн шижин, хорт хавдар, сэтгэцийн эмгэг, дархлалын олдмол хомсдол зэрэг өвчтэй хүмүүсийн хэрэглэх Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эмийг улсын хилээр нэвтрүүлэх боломжтой.

Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эмийг эмнэлгийн байгууллагын магадалгааг үндэслэж тоо хэмжээг нь тогтоож улсын хилээр нэвтрүүлдэг

Энэ тохиолдолд бол тусгай зөвшөөрөл шаардахгүй, ямар нэгэн татвар ногдуулахгүй

Хувийн хэрэглээний зориулалтаар улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон дараах төрлийн эм бэлдмэлүүд байдаг. Үүнд:

 судсаар сэлбэх шингэн,

 антибиотик  тариа,

 мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт эм,

 цусны бэлдмэл сийвэн орлох эм,

 нийтлэг дархлаажуулалтад хэрэглэх эм, бэлдмэл

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *