ИРГЭН ТА

Гаалийн байгууллагаас үзүүлж байгаа үйлчилгээнд хүнд суртал, авлига, ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэсэн тохиолдолд Авлигатай тэмцэх газрын “110” тусгай дугаарт мэдэгдэнэ үү

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *