ХУВЬ ХҮНИЙ БАРААНЫ ГААЛИЙН МЭДҮҮЛЭГ

Гаалийн байгууллагаас программын шинэчлэл хийж 2022 оны 08-р сараас эхлэн Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газраар үйлчлүүлж байгаа хувь хүн бараагаа GAALI.MN цахим хаягаар өөрөө мэдүүлэх боломжтой болсон. Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газраас тус ажлыг үйлчлүүлэгчдэд таниулан сурталчлах, заавар, зөвлөгөө өгөх чиглэлээр гаалийн улсын байцаагч нарыг гаалийн хяналтын бүсүүдэд томилон ажиллуулж байна.

Read More

Шуудангаар дараах нэр төрлийн барааг илгээхийг хориглоно

Шуудангаар дараах зvйл илгээхийг хориглоно. Галт зэвсэг, байлдааны галт хэрэгсэл, тэсэрч дэлбэрэх болон цацраг идэвхт бодис, түргэн шатамхай бодис, орчиндоо аюул учруулж болох бусад хэрэгсэл; Хортон ургамал, амьтан; Хар тамхи, мансууруулах буюу хордуулах бодис; Хуульд өөрөөр заагаагүй бол Монгол Улсын болон гадаад улсын мөнгөн тэмдэгт; Түргэн муудах хүнсний бүтээгдэхүүн; Садар самууныг сурталчилсан хэвлэл, ном зохиол,…

Read More

ИЛГЭЭМЖИД ХИЙХ ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ

ШУУДАН ИЛГЭЭМЖ: “Улс хоорондын шуудангийн илгээмж” гэдэгт Шуудангийн тухай хуульд тодорхойлсон захидал, боодол, илгээлтийн хэлбэртэй биет зүйлийг ойлгоно. Олон улсын шуудан илгээмжид гаалийн бүрдүүлэлт хийх хэлбэр, дарааллыг олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээ болон үндэсний хууль тогтоомжийн үндсэн дээр тогтоосон байдаг. Улс хоорондын шуудан илгээмжээр захидал, боодол, илгээлтийн хэлбэртэй биет зүйлийг илгээнэ. Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх…

Read More