ХУВЬ ХҮНИЙ БАРААНЫ ГААЛИЙН МЭДҮҮЛЭГ

Гаалийн байгууллагаас программын шинэчлэл хийж 2022 оны 08-р сараас эхлэн Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газраар үйлчлүүлж байгаа хувь хүн бараагаа GAALI.MN цахим хаягаар өөрөө мэдүүлэх боломжтой болсон. Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газраас тус ажлыг үйлчлүүлэгчдэд таниулан сурталчлах, заавар, зөвлөгөө өгөх чиглэлээр гаалийн улсын байцаагч нарыг гаалийн хяналтын бүсүүдэд томилон ажиллуулж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *