Авлигатай тэмцэх газраас сургалт зохион байгуулав.

          Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газрын албан хаагч нарт АТГ-аас 2023 оны 01 дүгээр сарын 25 -нд “Авлигын гэмт хэргийн тухай ойлголт ” Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдвээр сургалт зохион байгуулан,  сургалтад оролцогчдын асуултад хариулж, авлигаас урьдчилан сэргийлэх талаар мэргэжил, арга зүйн заавар, зөвлөгөө өгөв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *