Monday, December 4, 2023
UncategorizedМэдээМэдээ мэдээлэл

Гаалийн ерөнхий газраас гаалийн цахим үйлчилгээний www.gaali.mn системийн сургалтыг дараах агуулгаар онлайнаар зохион байгуулна

Гаалийн ерөнхий газраас гаалийн цахим үйлчилгээний www.gaali.mn системийн сургалтыг дараах агуулгаар онлайнаар зохион байгуулна. Үүнд:
1. Тоон гарын үсгээр нэвтрэх
2. Лавлагаа, тодорхойлолт авах
3. Экспорт, импортын барааны гаалийн мэдүүлэг нөхөн бичих
4. Автомашины гаалийн мэдүүлэг нөхөн бичих
5. Бусад үйлчилгээ

СУРГАЛТ:
2022-09-29 болон 2022-09-30-ны өдрийн 10:00 цагт ZOOM-р явагдана.
Meeting ID: 884 0279 6217
Passcode: 701813

Иймд гаалийн байгууллагаар үйлчлүүлэгчдэд сургалтын талаар мэдээлэл хүргэж ажиллана уу.

Холбоо барих утас : 353558 (Мэдээллийн Технологийн Төв ) ,  353565 (Гаалийн Бүрдүүлэлтийн Газар)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *