Гаалийн ерөнхий газраас гаалийн цахим үйлчилгээний www.gaali.mn системийн сургалтыг дараах агуулгаар онлайнаар зохион байгуулна

Гаалийн ерөнхий газраас гаалийн цахим үйлчилгээний www.gaali.mn системийн сургалтыг дараах агуулгаар онлайнаар зохион байгуулна. Үүнд:
1. Тоон гарын үсгээр нэвтрэх
2. Лавлагаа, тодорхойлолт авах
3. Экспорт, импортын барааны гаалийн мэдүүлэг нөхөн бичих
4. Автомашины гаалийн мэдүүлэг нөхөн бичих
5. Бусад үйлчилгээ

СУРГАЛТ:
2022-09-29 болон 2022-09-30-ны өдрийн 10:00 цагт ZOOM-р явагдана.
Meeting ID: 884 0279 6217
Passcode: 701813

Иймд гаалийн байгууллагаар үйлчлүүлэгчдэд сургалтын талаар мэдээлэл хүргэж ажиллана уу.

Холбоо барих утас : 353558 (Мэдээллийн Технологийн Төв ) ,  353565 (Гаалийн Бүрдүүлэлтийн Газар)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *