Thursday, February 29, 2024

Бидний тухай

Бидний тухай

Алсын хараа, эрхэм зорилго, стратегиБидний тухай

Эрхэм зорилго, алсын хараа, стратеги зорилго

Эрхэм зорилго Гаалийн байгууллагын эрхэм зорилго нь үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалах, олон улсын хууль ёсны худалдааг хөнгөвчлөх, улсын төсвийн орлогыг

Read More