Эрхэм зорилго, алсын хараа, стратеги зорилго

Эрхэм зорилго Гаалийн байгууллагын эрхэм зорилго нь үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалах, олон улсын хууль ёсны худалдааг хөнгөвчлөх, улсын төсвийн орлогыг бүрдүүлэх, байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэхэд оршино. Алсын хараа Дэвшилтэт техник, технологид суурилсан, олон улсын жишигт нийцсэн үйлчилгээ үзүүлж, бүс нутгийн хэмжээнд тэргүүлэгч гаалийн байгууллага болох. Үнэт зүйлс -Мэдлэг, дэвшилтэт технологи, инновацид суурилсан үйлчилгээ -Ил тод байдлыг…

Read More

Түүхэн замнал

Манай улсад 1970-аад оны эхэн үеэс эхлэн Орос, Унгар, Чех, Болгар зэрэг тухайн үеийн социалист системийн гэж нэрлэгдэж байсан орнуудаас мэргэжилтэн, мэргэжилтэй ажилчид барилгын салбарт болон бусад бүтээн байгуулалтад өргөнөөр оролцох болжээ. Гадаадын мэргэжилтнүүд гол төлөв шуудан харилцаа холбоогоор хайрцаг, сав боодолтой зүйлс, илгээмжийг өөрсдийн эх оронд илгээж байсан ба ихэнхдээ энгийн болон баталгаат захидлын…

Read More