Thursday, February 29, 2024
Бидний тухайБүтэц зохион байгуулалт

Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газрын бүтэц орон тоо

Тус гаалийн газар нь Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 2-ны өдрийн “Харьяа гаалийн газар, хороодын бүтэц орон тоог батлах тухай” А/249 дүгээр тушаалын 9 дүгээр хавсралтын дагуу газрын дарга, орлогч дарга, 2 алба, төрийн тусгай-42, төрийн үйлчилгээний-7, нийт 49 албан хаагчийн бүтэц, орон тоотойгоор батлагдаж, “Монгол шуудан” ХК, “Ди Эйч Эл” ХХК, “Юу Ти Пи Эс” дэх гаалийн хяналтын бүсүүдэд үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *