АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ ЭКСПОРТЛОХОД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ ЭКСПОРТЛОХОД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хог хаягдлын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2-т заасны дагуу “аюултай хог хаягдал” гэж тэсрэмтгий, шатамхай, урвалын идэвхтэй, исэлдүүлэгч, агаар болон устай харилцан үйлчилж хортой хий ялгаруулдаг, халдвартай, идэмхий, хүн амьтанд богино болон удаан хугацаанд хортой нөлөөлөл үзүүлдэг, байгаль орчинд хортой шинж чанартай, устгасны дараа аюултай шинж чанартай ялгарал үүсгэдэг хог хаягдлыг ойлгоно гэж заасан.

“Журам, жагсаалт батлах тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 116 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар “Аюултай хог хаягдлын жагсаалт”-ыг баталсан. ТАТАЖ АВАХ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *