Thursday, February 29, 2024
МэдээМэдээ мэдээлэлФото мэдээ

ЗОРЧИГЧИЙН ХУВИЙН ГЭРИЙН ТЭЖЭЭВЭР АМЬТНЫГ УЛСЫН ХИЛЭЭР ОРУУЛАХ ТУХАЙ ЗӨВЛӨМЖ

Зорчигч та өөрийн гэрийн тэжээвэр амьтныг улсын хилээр оруулах тохиолдолд “Импортын мэдэгдэл” авах шаардлагагүй.

– Тухайн амьтны эрүүл мэндийн дэвтэр /холбогдох халдварт, паразит өвчний вакцин, туулгалтад хамрагдаж зохих тэмдэглэгээ хийгдсэн байх/

– Экспортлогч улсын хорио цээрийн эрх бүхий байгууллагаас олгосон Мал, амьтны эрүүл мэндийн гэрчилгээтэй байх

Зориулалтын талбайд гаалийн улсын байцаагчийн шаардлагын дагуу эрүүл мэндийн анхдагч үзлэг, шалгалтад хамрагдана.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *