“ЦАХИМ БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН НЭГДСЭН ТӨВ”-Д 6-Р САРЫН 1-НЫ ӨДРӨӨС ГААЛИЙН 9 ГАЗРЫГ НЭГТГЭНЭ

Цахим засаглал үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд ГЕГ-аас хүнд сурталгүй, чирэгдэлгүй, нээлттэй, ил тод төрийн үйлчилгээг үзүүлэх зорилгоор “Цахим бүрдүүлэлтийн нэгдсэн төв”-ийн үйл ажиллагааг Улаанбаатар хот дахь гаалийн газраас туршилтаар эхлүүлсэн бол 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дараах газруудад нэвтрүүлж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *