Гаалийн харилцаа иргэдээ илүү ойртсоор…

“Монгол шуудан “ ГХБ-н хаягжилт, “Өөрөө мэдүүлэх “ хэсэг, Экспортын хэсгийг тохижуулах шаардлага хүргүүлж нэг сарын хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *