ИМПОРТЫН ХҮНСНИЙ ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛД ТАВИХ ХЯНАЛТЫН ТАЛААР СУРГАЛТ БОЛЛОО

“Импортын хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний эрх зүйн орчин, чанар, аюулгүй байдлын хяналт” сэдэвт сургалтыг Гаалийн ерөнхий газрын харьяа гаалийн газар,

Read more

ХУДАЛДААГ ХӨНГӨВЧЛӨХ ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ 7 ДУГААР ХУРАЛДААН АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Дэлхийн худалдааны байгууллагын Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангах, салбар дундын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах үүрэг бүхий Монгол Улсын Худалдааг

Read more