Thursday, February 29, 2024
Мэдээ

Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйл

ГЕГ: Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.2-т заасны дагуу “Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэгтэй байгууллага”-ын хувьд Монголын гаалийн байгууллага нь гамшиг, цар тахлын энэ үед гаалийн үйл ажиллагааг тасралтгүй хэрэгжүүлэх үүргээ нэр төртэйгөөр биелүүлсээр байна.

Мэдээлэл хүлээн авах: info@customs.gov.mn

Лавлах утас 1800-1281

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *