Thursday, February 29, 2024
Фото мэдээ

“ХҮНДЛЭЛ – ХАМГИЙН ТОД ГЭРЭЛ” АЯН – 2023

УЛС ХООРОНДЫН ШУУДАН ИЛГЭЭМЖИЙН ГААЛИЙН ГАЗРЫН ХАМТ ОЛОН “ХҮНДЛЭЛ – ХАМГИЙН ТОД ГЭРЭЛ” АЯНД НЭГДЛЭЭ.

“ХҮНДЛЭЛ – ХАМГИЙН ТОД ГЭРЭЛ” АЯН

“ХҮНДЛЭЛ – ХАМГИЙН ТОД ГЭРЭЛ” АЯН

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *