Thursday, February 29, 2024
МэдээМэдээ мэдээлэл

2020 ОНЫ 03 ДУГААР УЛИРЛЫН СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

Орсон, гарсан шуудан илгээмжийн статистик мэдээ

2019-2020 оны орсон, гарсан шуудан, илгээмжийн мэдээг хүснэгтээр үзүүлбэл:

/01 сарын 01-нээс 09 сарын 20 дуустал хугацаанд/

Нийт шуудан илгээмж 300231 буюу 51.3 хувиар, ачааны бохир жин 558.7 тн буюу 45.6 хувиар буурсан дүнтэй харагдаж байна.

2020 оны 3 дугаар улиралд тус гаалийн газрын харьяа хяналтын бүсүүдээр нэвтэрсэн шуудан илгээмжийг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад илгээлт 88662 буюу 47.5 хувь, бичиг захидал  137843 буюу 62.8 хувь, боодол 73193 буюу 42.0 хувь, дипломат шуудан 553 буюу 36.2 хувиар тус тус буурсан дүнтэй байна.

Гаалийн бүрдүүлэлтийн статистик мэдээ

09 дугаар сарын 20-ны байдлаар  нийт 12.7 тэрбум төгрөгийн татвар ногдуулж, 97.2 сая төгрөгийн хураамжийг улсын төсөвт төвлөрүүлсэн байна.

УЛС ХООРОНДЫН ШУУДАН ИЛГЭЭМЖИЙН ГААЛИЙН ГАЗАР

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *